Chung Cư The Legacy Đủ Điều Kiện Bán Cho Người Nước Ngoài

Theo Công văn số 5978/SXD_QLN Ngày 10/07/2019 của Sở Xây Dựng Thành phố Hà Nội về việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê The Legacy tại 106 Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã xác định Chung cư The Legacy đủ điều kiện để bán nhà ở cho người nước ngoài theo Luật Nhà Ở 2014.

Sở Xây dựng nhận được công văn số 06/SV-HADISCO41 ngày 14/06/2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 đề nghị hướng dẫn về tỷ lệ phần trăm bán cho người nước ngoài tại dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm việc Chung cư The Legacy tại 106 Nguỵ Như Kon Tum, Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

chung cư the legacy

Chung cư The Legacy

Căn cứ vào Luật Nhà Ở (Năm 2014), Luật Kinh doanh Bất động sản (Năm 2014) và Nghị định số 99/2015?NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy ĐỊnh chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, nội nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 tại văn bản 06/SV-HADISCO41 ngày 14/06/2019, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 29/05/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 4571/SXD-QLN thông báo 252 căn hộ chung cư tại dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê The Legacy tại 106 Nguỵ Như Kon Tum , Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Liên danh: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11/BQP) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 làm Chủ đầu tư đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê The Legacy tại 106 Nguỵ Như Kon Tum , Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Liên danh: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11/BQP) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 làm Chủ đầu tư nêu trên theo xác định của Bộ Tư lệnh Thủ Đô, Công An Thành phố Hà Nội KHÔNG nằm trong khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng (danh sách các dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, các nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bản Thành phố Hà Nội đã được niêm yết công khai trên Website của Sở Xây Dựng).

chung cư the legacy phân hạng chung cư hà nội

Chung cư The Legacy đủ điều kiến bán cho người nước ngoài

Trên cơ sở danh sách các dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, danh sách các dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, các nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bản Thành phố Hà Nội đã được niêm yết công khai trên Website của Sở Xây Dựng), đề nghị Liên danh: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11/BQP) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 căn cứ quy định tại điều 159, điều 160 của Luật Nhà Ở năm 2014, các điều 74, 75, 76, 77 và điều 78 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ để thực hiện

Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, Liên danh: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11/BQP) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 có trách nhiệm thông báo ngay thông tin trong ngày (bằng thư điện tử hoặc văn bản) về địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua đến Sở Xây dựng để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây Dựng theo quy định tại Khoản 3 điều 79 của 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ.

Sở Xây Dụng trả lời để  Liên danh: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11/BQP) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 được biết và thực hiện theo quy định.

Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng Hà Nội: Nguyễn Chí Dũng đã ký.

 

Xem chi tiết vui lòng liên hệ: 0896636633

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Quỹ 5 CĂN NGOẠI GIAO Cuối cùng của THE LEGACY

Đăng ký nhận BẢNG GIÁ và CHECK CĂN của quỹ 5 căn CUỐI CÙNG tại The Legacy

Số điện thoại
Tên
×
Hotline